Kurssin suorittamisesta

Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (3 op) on kaikille avoin ja ilmainen verkkokurssi. Kurssilla perehdytään tietokoneen perustoimintoihin. Kurssi on suoraan jatkoa Tietokoneen toiminnan perusteet -kurssille. Kurssin aluksi kerrataan ja syvennetään perusteet -kurssilla opittua. Sen jälkeen perehdymme kurssilla aluksi konekieliseen ohjelmointiin, tiedon muuttumattomuuden tarkistamiseen ja oheislaitteiden hallintaan. Näytämme sitten aikaisempaa tarkemmin, kuinka korkean tason kielestä saadaan kääntämällä, linkittämällä ja lataamalla käyttöjärjestelmän tuntema prosessi. Lopuksi esittelemme ohjelmien vaihtoehtoisen suoritustavan tulkinnan ja emuloinnin avulla.

Lähtötietoina kurssilla kurssin Tietokoneen toiminnan perusteet (esimerkiksi Helsingin yliopiston Tietokoneen toiminnan perusteet MOOC) ja jonkin korkean tason kielen ohjelmointikurssin (esimerkiksi Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin alkeet MOOC) tiedot.

Kurssiin sisältyy erilaisia tehtäviä Mooc-, Moodle- ja Titotrainer -oppimisympäristöissä. Kurssi on suunniteltu sillä ajatuksella, että opiskelija tekee kaikki tehtävät ja opiskelee koko materiaalin. Huomaa, että kurssikokeessa oletetaan, että opiskelija hallitsee Tietokoneen toiminnan perusteet -kurssin ja Tietokoneen toiminnan jatkokurssin kurssimateriaalin asiat, ei siis pelkästään tehtävissä kysyttyjä asioita. Kurssin tehtävät on kuitenkin laadittu siten, että suurin osa osaamistavoitteista tulee niiden avulla opittua.

Opettajien yhteystiedot

Kurssin opettajina toimivat Harri Kähkönen ja Heini Auvinen:

1.3.2022 - 30.6.2022 Heini Auvinen

1.7.2022 - 1.11.2022 Harri Kähkönen

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi.

Tehtyäsi 20 pisteen verran kurssin mooc-ympäristössä tehtäviä, saat sähköpostiisi ilmoittautumislinkin, jolla pääset kurssin Moodle-alueelle. Jos mielestäsi sähköpostin olisi pitänyt jo saapua, tarkista roskapostikansio. Jos sinulla on kysyttävää ennen Moodleen pääsemistä, suositeltu yhteydenottotapa on sähköposti. Huomaa kuitenkin, että yliopiston roskapostisuodatus on varsin vahva, joten viestiä ei välttämättä huomata heti. Kun olet päässyt Moodle-alueelle, suositeltu yhteydenottotapa on Moodlen pikaviestit. Jos kysymyksesi on sellainen, että voit kysyä sitä kurssin julkisella keskustelukanavalla Telegramissa, saatat saada vastauksen nopeammin kurssikavereilta tai opettajilta. Älä kuitenkaan lähetä yksityisviestejä Telegramissa opettajille.

Kurssin arvostelu

Kurssin arvostelusta voit lukea tarkemmin kohdassa Arvostelu ja kokeet.

Pääosa kurssista suoritetaan kurssin Moodle-alueella

Kurssin pääasiallinen oppimateriaali ja pieni määrä pikatehtäviä on tällä verkkosivustolla. Koe, ohjeet kurssin suorittamiseksi ja pääosa kurssin tehtävistä tehdään kurssin Moodle-alueella. Tehtyäsi vähintään 20 pisteen verran mooc-pikatehtäviä, saat sähköpostiisi ilmoittautumislinkin. Ilmoittauduttuasi pääset jatkamaan opiskelua Moodle-oppimisympäristössä. Titotrainer-tehtäviä voit tehdä jo ennen kurssi-ilmoittautumista.

Kurssin aikataulut

Tässä on listattuna kurssin aikataulu koekohtaisesti. Huomatkaa, että kokeen perusteella tehdyssä arvostelussa huomioidaan vain ennen koetta tehdyt tehtävät. Määräajat ovat ehdottomia. Huolehdi siis itse, että olet esimerkiksi tallentanut vastauksesi oikeaan kohtaan ja tehnyt itse- ja vertaisarvioinnit ajoissa. Kurssikokeen suoritusaika on 2,5 tuntia kokeen aloittamisesta, päättyen kuitenkin viimeistään 19.00.

Määräajat ennen 26.4.2022 koetta:

 • PE 15.4. kello 23.59 Selitystehtävien palautus Moodleen (tämä on pyhäpäivä, mutta saa palauttaa jo aiemmin)
 • LA 16.4. kello 12.00 Selitystehtävien itse- ja vertaisarviointi aukeaa
 • PE 22.4. kello 23.59 Selitystehtävien itse- ja vertaisarviointi Moodlessa
 • TI 26.4. kello 16.00 Mooc-, Titotrainer- ja Moodletehtävät
 • TI 26.4. kello 16.00 - 19.00 Koe Moodlessa

Määräajat ennen 7.6.2022 koetta:

 • PE 27.5. kello 23.59 Selitystehtävien palautus Moodleen
 • LA 28.5. kello 12.00 Selitystehtävien itse- ja vertaisarviointi aukeaa.
 • PE 3.6. kello 23.59 Selitystehtävien itse- ja vertaisarviointi Moodlessa
 • TI 7.6. kello 16.00 Mooc-, Titotrainer- ja Moodletehtävät
 • TI 7.6. kello 16.00 - 19.00 Koe Moodlessa

Määräajat ennen 30.8.2022 koetta:

 • PE 19.8. kello 23.59 Selitystehtävien palautus Moodleen
 • LA 20.8. kello 12.00 Selitystehtävien itse- ja vertaisarviointi aukeaa.
 • PE 26.8. kello 23.59 Selitystehtävien itse- ja vertaisarviointi Moodlessa
 • TI 30.8. kello 16.00 Mooc-, Titotrainer- ja Moodletehtävät
 • TI 30.8. kello 16.00 – 19.00 Koe Moodlessa

Määräajat ennen 1.11.2022 koetta:

 • PE 21.10. kello 23.59 Selitystehtävien palautus Moodleen
 • LA 22.10. kello 12.00 Selitystehtävien itse- ja vertaisarviointi aukeaa.
 • PE 28.10. kello 23.59 Selitystehtävien itse- ja vertaisarviointi Moodlessa
 • TI 1.11. kello 16.00 Mooc-, Titotrainer- ja Moodletehtävät
 • TI 1.11. kello 16.00- 19.00 Koe Moodlessa

Kurssin mooc-materiaali

Kurssin materiaali koostuu kuudesta luvusta (luvut 5-10), jotka ovat suoraan jatkoa kurssille Tietokoneen toiminnan perusteet (luvut 1-4).

Luvussa 5 esitellään esimerkkikone ttk-91 ja näytetään, kuinka sen symbolisella konekielellä toteutetaan ohjelmoinnin perustoiminnot. Luvussa 6 tutustutaan aliohjelman käsitteeseen ja sen toteutukseen aktivaatiotietueen avulla, käyttäen edelleen esimerkkinä ttk-91 koneen symbolista konekieltä. Luvussa 7 esitellään tiedon eheyden turvaamismenetelmät ja päähuomio on tiedon turvaamisessa järjestelmän sisällä. Tässä luvussa esitellään myös järjestelmän erilaisten muistien toteutusteknologiat. Luku 8 käsittelee I/O-toteutusta yleensä ja erityisesti järjestelmän ulkoisen muistin (esim. levymuisti) toteutusta. Luvussa 9 esitellään, kuinka "normaalista" korkean tason kielellä toteutetusta ohjelmasta saadaan kääntämällä, linkittämällä ja lataamalla järjestelmässä suoritettava konekielisessä esitysmuodossa oleva prosessi. Luku 10 esittelee epäsuoran tavan suorittaa ohjelmia tulkitsemalla. Tuolloin varsinainen järjestelmässä suorituksessa oleva konekielinen prosessi onkin (esimerkiksi) tulkki, jolle käyttäjän haluama ohjelma annetaan missä tahansa sovitussa muodossa syötteenä.

Kurssin käyttötavat

Kurssia voidaan käyttää useaan alla mainittuun eri tarkoitukseen.

Avoimen yliopiston kurssina

Kurssin suorittamisesta Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kurssina löydät lisätietoja kohdasta Arvostelu ja kokeet.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kurssin oppimateriaalina

Tätä mooc-materiaalia käytetään myös osana tutkinto-opiskelijoiden Tietokoneen toiminta (5 op) kurssia. Tutkinto-opiskelijat voivat kuitenkin osallistua Avoimen yliopiston kurssille niin halutessaan. Tietokoneen toiminnan perusteet MOOC-kurssi ja tämä Tietokoneen toiminnan jatkokurssi vastaavat yhdessä Tietokoneen toiminnan -kurssin suorittamista.

Omaehtoinen itsenäinen opiskelu

Kuka tahansa tietokoneiden toiminnasta kiinnostunut voi käyttää tätä materiaalia itseopiskeluuun. Käy läpi kurssimateriaali, hae haluamiasi lisätietoja verkosta, vastaile pikatehtäviin ("quiz") ja nauti opiskelusta!

Lukion tai muun keskiasteen valinnaisen kurssin oppimateriaalina

Kukin oppilaitos voi itse määritellä, millä tavoin tämän Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (3 op, MOOC) hyväksytään oppilaitoksen kurssina. Hyväksymiseen voi liittyä erillinen koe kyseisessä oppilaitoksessa.