Arvostelu ja kokeet

Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (3 op).

Kurssin voi suorittaa (Helsingin yliopiston) Avoimessa yliopistossa, jolloin siitä saa opintopisteitä. Arvosteluskaala on 0-5/5. Kurssin perustietojen sivu on täällä. Kurssin suorittamiseen sisältyy tehtäviä Mooc-, Moodle- ja Titotrainer -oppimisympäristöissä sekä verkkokoe Moodle-oppimisympäristössä.

Suorittamalla kurssit Tietokoneen toiminnan perusteet (Avoin yliopisto, 2 op) ja Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (Avoin yliopisto, 3 op) on suorittanut kurssia Tietokoneen toiminta (Helsingin yliopisto, 5 op) vastaavan opintokokonaisuuden. Näistä kursseista saa yhteensä enintään 5 op Helsingin yliopiston tutkintoa varten.

Kurssin suorittaminen

Kurssin suorittamiseen kuuluu tehtäviä ja koe.

Suoritus on hyvin tehtäväpainotteinen. Kurssin pisteistä puolet saadaan tehtäviä tekemällä ja puolet kokeesta. Kurssin arvostelussa otetaan huomioon tehtävät, jotka on suoritettu ennen koetta, kuitenkin määräajat huomioiden. Jos osallistut useampaan kuin yhteen kokeeseen, arvostelu tehdään kokeen ja ennen kyseistä koetta tehtyjen tehtävien yhteispistemäärän perusteella.

Tehtävät

Tehtäviä tekemällä voit hankkia yhteensä 30 kurssipistettä.

Mooc-sivuston pikatehtävät

Pisteytys: 100 % -> 1 kurssipiste.

Titotrainer -tehtävät (HUOM! Vain kurssivaihtoehto MOOC 2022)

Pisteytys: 40 tehtävää oikein -> 6 pistettä. Alle 40 tehtävää, niin kurssipisteet kaavalla (tehtävämäärä / 40) * 6.

Moodle-tehtävät (automaattisesti tarkistettavia tehtäviä)

4 tehtäväsarjaa Osasta 1 kurssipisteitä 1. Osista 2, 3 ja 4 kustakin 2 kurssipistettä. Yhteensä 7 kurssipistettä.

Osakohtaisesti täydet pisteet saa, kun on saanut kaikki tehtyä oikein. Sen alittavat määrät määräytyvät lineaarisesti, eli täysistä pisteistä se prosenttiosuus, paljonko on oikein. HUOM: Näitä saa yrittää niin monta kertaa kuin haluaa, ilman pistevähennyksiä yrityskerran jälkeen.

Selitystehtävät, jotka palautetaan Moodleen ja itse- ja vertaisarvioidaan

4 laajempaa tehtäväosaa. Enimmäispisteet 4 kurssipistettä tehtäväosaa kohden. Yhteensä siis maksimi 16 kurssipistettä. Ilman itsearvioinnin ja yhden vertaisarvioinnin tekemistä selitystehtävää kohden kuitenkin 0 pistettä.

Koe

Koe suoritetaan kurssin Moodle-sivulla. Koeaika on 2,5 tuntia. Koe kuitenkin päättyy viimeistään alla olevassa aikataulussa kerrottuna aikana: aloita siis ajoissa! Kurssiarvostelu tehdään aina, kun olet osallistunut kokeeseen. Voit osallistua enintään kolmeen kokeeseen. Paras suoritus huomioidaan. Kokeen enimmäispistemäärä on 30 pistettä. Koepäivät ovat seuraavat:

  • ti 26.4.2022 klo 16.00 -19.00
  • ti 7.6.2022 klo 16.00 – 19.00
  • ti 30.8.2022. klo 16.00 – 19.00
  • ti 1.11.2022 klo 16.00- 19.00 (Viimeinen uusintakoe)

Arvosanojen määräytyminen

Kokeen enimmäispistemäärä on 30 kurssipistettä ja tehtävien 30 kurssipistettä. Yhteensä kurssipisteitä on siis saatavana 60. Kunhan koepisteitä on vähintään puolet kokeen enimmäispistemäärästä, tehtävistä saatujen kurssipisteiden ja koepisteiden yhteissumman mukaan arvosanarajat ovat seuraavat:

  • 50 pistettä -> 5  
  • 45 pistettä -> 4  
  • 40 pistettä -> 3  
  • 35 pistettä -> 2  
  • 30 pistettä -> 1  

Arvostelu muutoin kuin (Helsingin yliopiston) Avoimen yliopiston kurssina

Kurssimateriaalia voi käyttää toisen asteen oppilaitoksissa (esim. lukioissa) oppilaitoksen määräämin kriteerein. Tällöin suoritus ei kuitenkaan välttämättä vastaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimuksia vastaavaa kurssisuoritusta.