Luku 5: Konekielinen ohjelmointi

Kertaamme aluksi luvussa 2 esitellyn esimerkkisuorittimen ttk-91 rakenteen. Seuraavaksi näytämme peruskontrollirakenteiden eli valinnan ja toiston toteutusmekanismit. Tieto on usein organisoitu rakenteiseksi, käyttäen taulukoita ja tietueita. Käymme läpi rakenteisin tiedon esitysmuodot ja kuinka niihin viitataan. Käymme sitten läpi, kuinka koodin suoritusnopeutta voi optimoida. Tarkoitus on harjoitella myös käytännössä konekielistä ohjelmointia ja sitä varten esittelemme harjoitteluympäristöt Titokone ja TitoTrainer.

Seuraavassa luvussa 6 esittelemme, kuinka aliohjelmat (metodit) toteutetaan konekielellä.

Et ole kirjautunut sisään. Kaikki materiaalin osat eivät toimi ilman sisäänkirjautumista. Pääset kirjautumaan materiaaliin tästä:

Yllä oleva sisällysluettelo sisältää kurssin ensimmäisen luvun 5 aihealueet. Huomaa, että kyseisen sisällysluettelon numerointi on teknisestä rajoitteesta johtuen yhden edellä, koska alkuun on laitettu Perusteet-kurssin kertausta varten yksi aliluku. Eli esimerkiksi Esimerkkitietokone ttk-91 on aliluku 1.

Tämän Tietokoneen toiminnan jatkokurssin luvut on numeroitu 5-10, koska ne ovat suoraan jatkumoa kurssin Tietokoneen toiminta luvuille 1-4.

Loading...