Osaamistavoitteet

Tietokoneen toiminnan jatkokurssin MOOCissa opit perusasiat konekielisestä ohjelmoinnista, tiedon muuttumattomuuden valvontamenetelmistä, järjestelmän sisäisen ja ulkoisen muistin käytöstä sekä I/O:n toteutuksesta yleensä. Siinä opit myös eri tavat suorittaa ohjelmia tietokoneella, joihin sisältyvät normaalitapa luoda suoritettava ohjelma prosessina järjestelmään (käännös, linkitys, lataus) tai suorittaa dataksi kuvattua ohjelmaa järjestelmässä olevien tulkki- tai emulaattoriprosessien avulla (tulkitseminen, emulointi).

Lukukohtaiset osaamistavoitteet ovat seuraavat.

Tietokoneen toiminnan jatkokurssi

Luku Osaamistavoitteet
5 Osaat toteuttaa symbolisella esimerkkikonekielellä globaalien muuttujat, vakiot, tietueet ja yksinkertaiset taulukot ja selittää niiden tilanvarauksien toteutuksen käännöksen, latauksen tai suorituksen aikana. Osaat toteuttaa tietueiden, olioiden ja moniulotteisten taulukoiden (eri tavoin talletettuna) tilanvaraukset ja niihin viittaamisen. Osaat selittää, kuinka käyttöjärjestelmän palvelupyynnöt ja niiden käyttö eroaa tavallista aliohjelmista ja niiden kutsuista.
6 Osaat ohjelmoida symbolisella esimerkkikonekielellä valinta- ja toistorakenteet sekä toteuttaa aliohjelmien kutsut. Osaat selittää globaalien ja paikallisten tietorakenteiden erot tilanvarauksessa ja niihin viittaamisessa ja osaat käyttää aktivointitietueita ja aktivointitietuepinoa (rekursiivisten) aliohjelmien toteutuksessa.
7 Osaat selittää laitteistoon voi tulla virheitä, vaikka laitteisto toimii moikein. Osaat selittää käsitteet vika, virhe ja häiriö. Osaat selittää, miksi tiedon muuttumattomuutta täytyy aktiivisesti suojella ja millä menetelmillä sen voi eri tilanteissa tehdä. Osaat selittää pariteettibitin käytön, sen heikkoudet ja vahvuudet. Osaat selittää, kuinka Hamming-koodi toimii ja miten sitä käytetään. Tunnet CRC:n ja tiedon monistamisen järjestelmän ulkoisen tiedon integriteetin suojaustapoina. osaat selittää, kuinka järjestelmän sisäinen muisti on toteutettu.
8 Osaat selittää tiedostopalvelimen ja tiedostovälimuistin perusideat. Osaat selittää levymuistin rakenteen ja toiminnan sekä laskea levymuistiin talletetun tiedoston saantiajan. Osaat luokitella erilaiset I/O-menetelmät. Osaat selittää niiden toimintamenetelmät pääpiirteissään. Osaat selittää käyttöjärjestelmän laitteistorajapinnan toteutuksen laiteajurien, laiteohjainprosessien ja keskeytyskäsittelijöiden avulla.
9 Osaat selittää käännöksen, linkityksen ja latauksen perusideat. Osaat selittää staattisen ja dynaamisen linkityksen edut ja haitat.
10 Osaat selittää Java-ohjelmien erilaiset suoritustavat ja niiden eroavaisuudet. Osaat selittää Java-virtuaalikoneen (JVM) perusrakenteen ja toiminnan sekä valita tiettyyn sovellukseen sopivan Java-ohjelmien suoritustavan. Osaat selittää JIT-kääntämisen perusidean.