Usein kysytyt kysymykset

Kurssin ja kurssialustan kehitys

Sekä kurssia että sen käyttämää alustaa kehitetään koko ajan. Tämän vuoksi on mahdollista, että kurssin ulkoasu tai käyttöliittymä voi muuttua myös kurssin aikana. Kaikki alustassa ja kurssimateriaalissa olevat puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Kurssin ja alustan kehityksestä voi aiheutua haittaa opiskelijoille esimerkiksi muutettujen ja lisättyjen pikatehtävien (quiz) osalta. Joissakin tapauksissa pikatehtäviä voi tulla lisää tai jo tehty pikatehtävä voi tulla merkityksi vielä ratkaisemattomaksi. Tällaisissa tapauksissa pikatehtävä pitää vain tehdä uudelleen.

Löysin materiaalista virheen

Kaikki rakentava palaute kurssin tekemiseksi paremmaksi on arvokasta.

Tämä tarkoittaa niin suurempia rakenteellisia ehdotuksia kuin esitystapaan liittyvien puutteiden esilletuontia. Esimerkiksi kaikki kirjoitusvirheet olisi mukava saada korjattua mahdollisimman nopeasti. Samoin jos tekstissä on huonosti muotoiltuja tai muuten vaikeasti ymmärrettäviä kohti, niin ne olisi hyvä saada korjattua nopeasti. Vastaavasti kaikki pikatehtävissä ("Quiz") olevat puutteet ärsyttävät monia, kunnes ne on paikattu.

Useat henkilöt ovat antaneet hyvää palautetta kurssin kehittämiseksi. Kiitos Ilari Aho, Julia Bergman, Laura Byman, Sakari Ekroth, Bo Feng, Ilari Haho, Antti Halmetoja, Samuli Hanski, Heidi Holappa, Ville Koivula, Heikki Kumpare, Harri Kähkönen, Sami Laine, Ahti Leppänen, Juri Malinen, Joonas Partanen, Touko Sandström, Mikko Siitonen ja Nico Toikka.

Korjausehdotukset sähköpostitse

Lähettäkää korjausehdotukset sähköpostitse osoitteella harri.kahkonen@helsinki.fi.

Laittakaa sähköpostin otsakkeeksi "MOOC palaute, Tietokoneen toiminnan jatkokurssi 2022".

Kirjatkaa palautteen alkuun tarkka paikka, jota palaute koskee. Esimerkiksi, "Luku 5.2 (Ohjelmoinnin peruskäsitteet...), kappaleen "Käsiteltävä tieto ..." kolmas lause.

Antakaa palaute mahdollisimman lyhyesti, mutta silti selkeästi. Esimerkiksi, "Typo sanassa 'osote', pitää olla 'osoite'".

Kiitos.

Korjausehdotukset suoraan GitHubin kautta

Avaa joko "issue" tai "muutosehdotus" kurssin GitHub-repositoriossa osoitteessa https://github.com/rage/tietokoneen-toiminnan-jatkokurssi-22.

Laita muutosehdotuksesi suoraan paikalleen GitHubissa sijaitsevaan kurssimateriaaliin. Kaikki kurssimateriaali on data-hakemistossa. Esimerkiksi, klikkaa "Edit", korjaa kirjoitusvirhe sanassa "pödällä" muotoon "pöydällä". Talleta ehdotuksesi ("Propose file change") ja anna muutosehdotuksesi eteenpäin ("Create pull request"). Tähän voi kirjoittaa halutessaan kommentin, jonka jälkeen klikkaa uudestaan "Create pull request". Älä peru muutosehdotusta klikkaamalla "Close pull request".

Korjausehdotukset käsitellään yksi kerrallaan. Mahdolliset muutokset tulevat voimaan vasta hyväksymisen jälkeen.

Kurssimateriaali on kirjoitettu markdown-kielellä ja siitä generoituu html-koodia. Jos et osaa markdownia tai et halua käyttää GitHubia, lähetä muutosehdotuksesi sähköpostitse em. tavalla. Pikatehtäviin voi tehdä muutosehdotuksia vain sähköpostitse.

Kiitos.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Näitä ei ole vielä.